[zaloguj się]

DECYZYJA (3) sb f

e jasne.

Fleksja
sg pl
A decyzyją decyzyj(e)
inne sg A (lat.) - decisionem

sg A decyzyją (1).pl A decyzyj(e) (1).(lat.) A sg decisionem (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Postanowienie, rozstrzygnięcie, wyrok; decisio SarnStat [decisiozdanie, rozsędek Calep; ugodadecisio Cn] (3): Ale cosmy tez w tey ziemi Inflanckiey [...] trzymali bez prawnie y nie sprawiedliwie wzięto [...] oto sprawiedliwego rozsądku, et finalem decisionem potrzebuięmy. ActReg 41.

decyzyja o czym (1): My Alexánder Król [...] deciſią de corpore Iuris, y o kśięgach Doktorów kośćielnych w Státućie Prowinciálſkim Gniéźnieńſkim nápiſáną [...] kazáliſmy wpiſáć tym porządkiem. SarnStat 226.

Zwrot: »decyzyje [między kim a kim] czynić« (1): ále Diktatorá vſtawcie/ ná ktorego oni y ini przyzwolą/ ten zupełną mocą decyzye miedzy námi á imi niechay cżyni BielKron 107v.

KCh