[zaloguj się]
DEKRETOWY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).