[zaloguj się]

DŁUGOLETNI (1) ai

Fleksja

I sg f długol(e)tnią.

stp brak, Cn s.v. długowieczny, Linde XVIIXVIII w.

Wiele lat trwający, wieloletni; longaevus, polychronius, perdiuturnus, vivax Cn: bo to doſyć wyráźnie onemu cżłowieku/ długoletnią chorobą złożonemu [...] ſamże ſyn Boży powiedźiał LatHar 647.

KCh