[zaloguj się]
DOSTAWIĆ  stp; Cn brak, Linde XVII w.