[zaloguj się]

DOSTĘPIĆ SIĘ (1) vb pf

[może DOSTĘPIĆ w konstrukcji A cum inf]

o prawdopodobnie jasne (tak w dostąpić).

Fleksja

inf dostępić sie.

stp, Cn, Linde brak.

Osiągnąć, uzyskać, doczekać się [czego]: Ktokolwiek má rzecż ſprawiedliwą/ bez ſtrachu do ſądu waſzego rád idźie/ niewątpiącz kończa ſie doſtępicz rządnego ForCnR D4v.

JW