[zaloguj się]

DROTAK (1) sb m

Fleksja

A sg drótåk.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie powróz skręcony ze sznurków konopnych: Niedawnom ći ią [uzdeczkę] kupił/ wſzytkáć ieſcze cáłá/ Chybá ſie tylko ſámá wodzá potárgáłá. Alećiem był przypráwił/ pomnię/ drótak mocny/ Bárźiéy mu będźie w dródze/ niż rzemień/ pomocny. WyprPl Bv.

SB