[zaloguj się]

DWADZIEŚCIAKROĆ (2) nm

Zawsze w pisowni rozłącznej.

Wszystkie samogłoski jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. dwadzieścia.

Liczebnik wielokrotny przysłówkowy; dwadzieścia razy; vicies Mącz, Cn; vigesies Mącz (2): Vicies pro vigesies, Dwádzieśćiá kroć. Mącz 493a.

Zestawienie liczebnikowe (1): Duodetricies, Ośm y dwádzieściá kroć. Mącz 97d.

ZZie