[zaloguj się]

[DWIERZA sb pl t

Fleksja

N dwierza.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Brama, furta:
W przen: Chriſce ty ies drogá y prawa ſwiecá/ dwierzá prawdá y teſz zywot Krofej N5.

Cf DRZWI, DŹWIERZE]

MK