[zaloguj się]
DWOJJĘZYCZNY   Cn; Linde XVIII w.

Cf DWUJĘZYCZNY