[zaloguj się]
DWOJZAWIESISTY  Cn s.v. kleszcze; Linde brak.