[zaloguj się]
DWOJŻON  Cn; Linde XVII w.

Cf DWOJOŻENIA, DWOJŻENIEC, [DWOJŻONATY]