[zaloguj się]

DWUDZIENNY (3) ai

Fleksja

N sg m dwudzienny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Istniejący, trwający dwa dni; dwudniowy; biduanus Murm, BartBydg, Mącz (3): Biduanus, Czweier tag alt. Dwudzyenny. Murm 10; BartBydg 19; Mącz 24d.

BZ