[zaloguj się]

DWUNASTOLETNI (1) ai

Fleksja

I sg n dwunåstoletnim.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Trwający dwanaście lat; duodennis Cn: Bądź pozdrowiony P. Iezu Chryſte/ ktoryś [...] vtrapioną dwunaſtoletnim krwie płymieniem [!] Pogánkę vzdrowił. LatHar 534.

BZ