[zaloguj się]
DWUPALCOWY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).