[zaloguj się]

[DZIEWIĘĆDZIESIĘĆLETNY ai

Fleksja

N sg f dziewięćdziesięćletnå.

stp, Cn, Linde brak.

Mający dziewięćdziesiąt lat: [Sara] dzeviedz dzeſſecz lethną [nonagenaria] TomZbrudzBrul Gen 17/17.

Cf DZIEWIĘĆDZIESIĄTOLETNI]

FP