[zaloguj się]

[DZIEWIOREK sb m

Fleksja

L sg dziewi(o)rku.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. oddziewierz” ‘brat (tu: brat cioteczny) męża: Wnet sobie Lucretia pisanie wspomniała, Które o Pandalusie, dziewiorku swym, miała. Bo ten był brat ciotczony Menelaa cnego [= męża Lukrecji] HistEurial 66.]

FP