[zaloguj się]

FALENDYSZ (2) sb m

-å- (1) BielSat, -a- (1) BielRozm; teksty nie oznaczają é.

Fleksja

I sg falendysz(e)m (2).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Gatunek grubego angielskiego i holenderskiego sukna (z niem. fein lündisch) (2): Falendyſzem pryęzwáli [!] Włoſkie ſukno drogie/ Aby chytrzey ſzaleli Polaki vbogie. BielSat B3v [idem: Fálendyſzem] BielRozm 13.

AK