[zaloguj się]

[GRANIATY ai

Oba a prawdopodobnie jasne (tak w granisty i w formancie -aty).

Fleksja
sg
n Agraniat(e)
Igraniatym

sg n A graniat(e).I graniatym.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Kanciasty: TAtarka ieſt zboże znaiome/ ziarno ma graniate. Cresc 1549 179, 176 (Linde).

Cf GRANIASTY, GRANISTY, [GRANOWASTY], [GRANOWATY], [GRANOWISTY], 1. GRANOWITY]

KW