[zaloguj się]

[GRUBRYN sb m

Fleksja

G sg grubrynu.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Rodzaj tkaniny (może z franc. gros brintkanina jedwabna o grubym wątku, w typie rypsu’): sztuka cała zielona grubrinu InwMieszcz 1584 nr 259.
Zestawienia: »grubryn andorski«: Grubrinu andorskiego albo gdańskiego 8 sztuk rozmaitych farb InwMieszcz 1583 nr 247.

»grubryn gdański«: cf »grubryn andorski«.

Cf [GROSGRYNA]]

KW