[zaloguj się]

GWIAZDOZORNY (1) ai

Fleksja

A pl subst gwiåzdozorné.

stp, Cn, Linde brak.

Taki, na którym widać gwiazdy:
Wyrażenie: peryfr. »pokoje gwiazdozorne« = niebo: Wſzyſtkim dobrym władamy: á zá bogi ſwoie Nas świát zowie/ y chwali: á on ſwé pokoie Gwiazdozorné niech rządźi/ wieki niewrotnémi/ Y niech to tám obráca rádámi ſwoiemi. GosłCast 13.

ZZa