[zaloguj się]

HE (7) int

e jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Okrzyk wyrażający różne stany uczuciowe: szyderstwo, ironię, śmiech; ah Cn (7):

Powtórzenie trzykrotne (2): He/ he/ he/ wach tzo kaziſs koſciol boży/ a trzeciégo dnia go zbuduieſs/ he/ he/ he/ otoż tobie. OpecŻyw 143.

W połączeniu z innym wykrzyknikiem (1): EVANGEL. Há há he/ k czemuć nas przyrownał. OrzRozm R.

KN