[zaloguj się]

HIJEROBOAMITA (1) sb m

Fleksja

(lat.) N pl Hijeroboamit(e).

stp, Cn, Linde brak.

Kapłan za czasów panowania Jeroboama I, króla izraelskiego (król ten mianował kapłanów z pominięciem pokolenia Lewi, któremu pierwotnie były powierzane funkcje kapłańskie w Izraelu): A iáko oni Hieroboámite/ z rodzáiu Lewitow Bożych nie idąc/ od świeckich pánow táką moc biorą/ iáką ſami mieli: Ták y dziśieyſzy Heretykowie/ ſtáwienie ſwoie na vrzędy Duchowne od pánow y zborow świeckich/ ktorzy do tego nic nie máią/ biorą SkarJedn 34.

KN