[zaloguj się]

HOŁOWIEŃKA (1) sb f

Fleksja

V sg hołowi(e)ńko.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Dem. odhołowa” (z ukr. головенька); tu przen: pieszczotliwie, w bezpośrednim zwracaniu się do rozmówcy:

W połączeniu szeregowym: Moy drogi: moy złoty: moie ſerce: moy ſerdecżny: moy bráćiſzeńku: moy Krolu: moiá hołowieńko: Pánie bráćie: Przyiaćielu: Oycżeńku: Diedu KlonWor ded **3.

Cf GŁOWECZKA, GŁOWKA

KN