[zaloguj się]

HUMERALNY (1) ai

Fleksja

G pl m hum(e)ralnych.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od humerał; należący do humerałów (u efodu), naramienny: Spráwili też dwie drugie obrączki złote/ ktore przypráwili do kráiow humerálnych v Efodu [super duabus scapulis superhumeralis] BibRadz Ex 39/20.

BZ