[zaloguj się]

1. IĆ (1) Cn

stp, Cn, Linde brak.

Zespala zdania pozostające wobec siebie w stosunku łącznym z odcieniem kontynuacji stanu wyrażonego w orzeczeniu; oraz: Oto ſłyſzyſz od tego kthory był ieſt/ y przyść ma RejAp 6v.

HS