[zaloguj się]
IMACZ   Sł stp; Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Cf IMAWCA