[zaloguj się]

INGENIER (1) sb m

Fleksja

N pl ing(e)ni(e)rowie.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: indzienier, inżenier.

Technik zajmujący się budową dróg, mostów, twierdz (z włos. ingeniere): nietylko teráznieyſzy Ingenierowie/ álbo dawny Vitruuius/ ále ſámi Doriycżykowie/ Koryntcżykowie/ dźiwowáliby fie: k temu ieſzcże rzemioſł/ ośiádłośćiam tákim potrzebnych GostGospSieb +3v.

TZ