[zaloguj się]

INNOTESCENCYJA (15) sb f

Zawsze -tia.

o oba e jasne; a pochylone.

Fleksja
sg
N innotescencyjå
G innotescencyjéj
A innotescencyją
I innotescencyją
L innotescencyjéj
inne pl N (lat.) - innotescentiae

sg N innotescencyjå (1).G innotescencyjéj (4).A innotescencyją (3).I innotescencyją (4).L innotescencyjéj (2).(lat.) pl N innotescentiae (1).

stp, Cn, Linde brak.

praw. Wezwanie do sądu, pozew (najczęściej w toku postępowania egzekucyjnego), obwieszczenie [innotescentiapoznanie, wiadomość, znamienitość, znajomość BartBydg; obwieszczenieinnotescentia Cn] (15): kiedy ſię kto o krzywdy z ktoregożkolwiek páńſtwá vćiecze/ przed ktorymi Commiſſarzmi zá Innoteſcentią ich á mándatem náſzym będzie winien káżdy obżáłowány ſtánąc/ á bez wſzelákich odwłok z ſtroną záłuiącą rozeprzeć ſię. UstPraw K3; INnoteſcentia Kommiſsárſka weſpółek z Mándatem do Stároſty/ przez Woźnégo y dwu ſzláchćicu ma bydź wnieśiona przed gránicámi dwie Niedźieli: áby iáko o czáśie/ ták też o mieyſcu Stároſtę vpewnili. SarnStat 840; Którzy Kommiſsarze/ gdy ſie ná innoteſcentią podpiſzą/ powinni ná termin ziácháć SarnStat 846, 463 [2 r.], 530, 543, 545 [3 r.], 843 (13).

innotescencyja czego (1): O Innoteſcentiiéy Kommiſsiiéy. SarnStat 840.

W charakterystycznych połączeniach: innotescencyja komisarska (2); pozew innotescencyjej (3).

Synonimy: obwieszczenie, wezwanie.

TZ