[zaloguj się]

JAJKO (27) sb n

a pochylone (w tym 1 r. błędne znakowanie), o jasne.

Fleksja
sg pl
N jåjko jåjka
G jåj(e)k
D jåjk(a)m
A jåjka
I jåjki(e)m jåjki

sg N jåjko (3).I jåjki(e)m (1).pl N jåjka (16).G jåj(e)k (4).D jåjk(a)m (1).A jåjka (1).I jåjki (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Dem. odjaje:
1. Żeńska komórka rozrodcza; tu jajo ptactwa domowego; ovulum Mymer1 (4): Mymer1 25v; RejFig Bb6; RejWiz 98; Gdy przydzie ono gorące láto [...] Ano młode maſłká ſyrecżki náſtáną/ iayká ſwieże/ áno kurki gmerzą RejZwierc 109.
2. Męski gruczoł płciowy; coleus Murm, BartBydg, Calep; testiculus Murm, Mymer2, BartBydg, Calep (6): Testes et testiculi notae significationis sunt. Nyrn. yáyká. Colei in eodem significatu Murm 61; Mymer2 22v; BartBydg 30b; Nad to y około iaiek/ albo po łonku trzeba niekiedy głaſkać [małe dziecko]/ aby tym łaczniey wodę puſzcżało FalZioł V 35; Calep 213b, 1059b.
3. bot. Orchidearum sp. tuberosa obovatis (Rost); roślina z rodziny storczykowatych mająca okrągłe bulwki (17):
Zestawienia: »księże jajka« = satirion Calep (2): Satyrion – Kſyęze iayka, lyſye iayka. Koziełki. Rączki dłon kryſtowa. Calep 949a, 864a.

»lisie jajka« = satirion Mącz, FalZioł, Calep; testiculus SienLek (15): KOziełki to ieſth Liſie iayka/ ieſt to ziele ciepłe y wilkhie w pirwſzym ſlopniu FalZioł I 127a; liſtki przypodobiaią ſie liſtkam pirwſzemu zielu, to ieſt Liſim iaykam FalZioł I 127c, +4v, I 78d [2 r.], 126d, 127 żp, 127a [2 r.], 127b [2 r.]; Satyrion, Herba quae Orchis dicitur, Kokorzek albo liſie yayká yáko niektórzi zową lekárze. Mącz 369d; SienLek 230v, Xxx2v; Calep 949a.

Synonimy: 3. »księże jajca«, koziełki.

LW