[zaloguj się]
JASNOROST  Cn s.v. jasnotka ziele; Linde XVII w.(z Cn).

Cf JASNOTKA