[zaloguj się]

JAŚNIUCHNY (2) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mNjaśniuchny
pl
N subst jaśniuchn(e)

sg m N jaśniuchny (2).[pl N subst jaśniuchn(e)].

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dem. i intens. odjasny:
1. O kolorze: białości; candidulus Mącz (2): Mącz 33b; CIebie ią luba Irene wſpomionę [...] Hederowe Wieńce lubią twe ſkronie/ Iáśniuchny twoy woz biełſze śniegu konie. RybGęśli C2.
2. [Wyraźny, zrozumiały, oczywisty:
Wyrażenie: »jaśniuchne słowa«: Obie ſtronie [Luteranowie i Zwinglijanie] wołáią/ że to ſą iáśniuchne ſłowa [o słowach Chrystusa: To jest ciało moje, które za was będzie wydane]: á ſkądże tedy tá niezgodá miedzy nimi? Obie stronie mowią/ że ie rozumieią [...] á wżdy ták dziwnie á ták rozmaicie rozni ſą od ſiebie. WujPosN 1584 373 (Linde).]

Cf JAŚNIUCZKI, [JAŚNIUSIENIECZKI]

LW