[zaloguj się]
JESIETRZEC (?)  stp; Cn, Linde brak.

Cf JESIOTR