[zaloguj się]

APTECZNY (2) ai

a jasne; e prawdopodobnie pochylone (tak apteka).

Fleksja

N sg n aptéczn(e) (2).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Pochodzący z apteki, sporządzony w aptece (2):
Wyrażenie: »lekarstwo apteczne« (2): Catapocia, Wſzelákie lekárſtwo ápteczne/ którego nie żuyą/ ale yednym rázem połykáyą/ yáko piłułki Mącz 41a; Ecligma [...] Lekárſtwo nieyákie ápteczne/ którego zębami nie kąſáyą ále ye ták długo w uściech dzierżá/ áſz ſie rozeydzie Mącz 99b.

Cf APTEKARSKI

KK