[zaloguj się]

[KALAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 pl praes kålają się.

stp brak, Cn notuje, Linde poza tym XVII w.

Brudzić się, walać się; tu w przen; lutare se, volutare se Cn: A przethoż niech ſobie ći/ co iáko wieprze w grzechach ſie kaláią/ á grzechowi nád ſobą y ſwiátu/ y ſzátánowi pánowáć dopuſzcżáią/ nie obiecuią áby mieli otrzymáć grzechow odpuſzcżenie GilKat 267 (Linde s.v. kalać).

Synonimy: mazać się, plugawić się, walać się.

Formacje współrdzenne cf KALAĆ.]

FP