[zaloguj się]

ARCYDOKTOR (2) sb m

Fleksja

I sg arcydoktor(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Znakomity doktor: ARcydoktorem ćię zwáć każdy może śmiele/ Bo ty nietylko vmiéſz zléczyć niemoc w ćiele: Ale y na dobrą myśl maſz fortelów wielé KochFr 78.

TZ