[zaloguj się]

KŁOBUCZEK (1) sb m

Fleksja

G pl kłobuczk(o)w.

stp w innym znaczeniu, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

Dem. odklobuk” ‘pączek róży’; z neutralizacją funkcji deminutywnej; alabastrus, calyx rosae paululum se aperiens, calyculus, calyx, con(n)ivum (a. cohivum), papillatus corymbus, folliculus floris praesertim rosae priusquam dehiscat Cn: Názbieray rożey chocia białey álbo cżyrwoney/poki ſye nieroſkwitnie/ á náſuſz onych kłobuczkow w ćieniu SienLek 64.

MM