[zaloguj się]

[KOŁOKRĘTNY ai

Fleksja

N sg m kołokrętny.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Zwijający się w koło, kręcący się: [Jezuita wbrew słowom Krystusa, uważa za błąd twierdzenie, że apostołowie uczyli tylko tego, co im Pan kazał] Kręći ſie tu iáko wąż kołokrętny Iezuitá/ chcąc tym wyniść/ że Apoſthołowie wiele rzecży vcżyli/ ktorych nie wzięli od Páná Kryſtuſá ále od Duchá ſwiętego. GrzegŻarnObr 75.]

AKtt