[zaloguj się]

AUSTER (5) sb m

a prawdopodobnie pochylone; teksty nie oznaczają é.

Pisane dużą literą.

Fleksja
sg
N åuster
D åustrowi

sg N åuster (4).D åustrowi (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. wiatr.

Według mitologii starożytnego Rzymu silny wiatr południowy (także uosabiający go bóg), uważany był za niezdrowy [austerz południa wiatr Murm, BartBydg; austerpołudniowy wiatr Mącz 21d; austerwiatr południowy Calep; wiatr południowy, prawy, śrzedniauster Cn] (5): gdy Auſter záchwieie/ Liſt z drzewá lecąc iáko deżdż źiemię przyodźieie. KołakCath Cv, C4; Boiaźń ieſt áffekt záięcży y płochy: ten podobień [!] ieſt Auſtrowi wiátrowi z południá: ktory wiátr ieſt ſłáby/ miękki/ wilgotny y opárzyſty: zgniłość y zarázę powietrza morowego przynoſzący. KlonFlis B, H4 [2 r.].

Synonim: notus.

WG