[zaloguj się]

KONSTYTUCYJKA (1) sb f

Fleksja

I sg konstytucyjką.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odkonstytucyja”; tu iron.: iáko czego komu trżebá/ ták iedźie ná Seym z ſwą Conſtitutiyką, á o táką ktoraby wſzyſtkim zdrowa bylá nie myślićie GórnRozm I4v.

RS