[zaloguj się]
BABIEĆ  Cn s.v. starzeć się; Linde bez cytatu.