[zaloguj się]

BABIN (1) ai

Fleksja

I sg f babiną.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik dzierżawczy odbaba” ‘kobieta czuwająca przy położnicach, pomagająca przy porodach; położna, akuszerka: Także wychodzi [dziecię] z żywota za pomoczą babiną/ aż dokończa wynidzie FalZioł V 16c.

LZ