[zaloguj się]

KRĄŻEK (5) sb m

e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).

Fleksja
sg pl
N krążek krążki
A krążek

sg N krążek (3).A krążek (1).pl N krążki (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Dem. odkrąg:
1. Od znacz. ‘coś okrągłego; disculus Mącz (4): Disculus, Máły krzinowek Máły krążek. Mącz 90c.

krążek czego (1): Thamze kjyeſſe yednemu krazek woſku vkradl y przedal za 5 gr LibMal 1545/98v.

Szereg: »cyrkuł, to jest (albo) krążek« (2): Cżwarta poſtać [uryny] ieſt ta: ktora ieſt na ſamym wierzchu vriny/ á tho ieſt Circul, to ieſt krążek z vriny: ktori nieiednaki bywa FalZioł V 7, V 7.
2. Od znacz. ‘kości kręgosłupa [pl] (1): Cervicula, Krąſzki Mącz 50b.

Cf KRĄŻEC

MB