[zaloguj się]

KRĄŻENIE (7) sb n

Pierwsze e jasne, końcowe z tekstów nie oznaczających é oraz -é.

Fleksja
sg
N krążeni(e)
G krążeniå

sg N krążeni(e) (6).G krążeniå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Poruszanie się po linii krzywej lub po okręgu; kołowanie, wicie się, wirowanie; wir; anfractus, circuitio, gyrus Mącz, Cn; vertex Calep; circuitus, circulatio, maeander Cn (4): á dla yey [Meandra] krziwośći y dźiwnego krążenia wſzeláka rzecz krziwa [...] Maeander bywa zwána. Mącz 203c, 104d, 150d; Vertex ‒ Krazenie na wodzie, wior. Calep 1115b. [Cf znacz. 3. Calag 518b].
2. Zakrzywienie, zagięcie, tu o morzu: zatoka [czego] (1): Paestum civitas Lucaniae in Italia a Graecis Possidonia dicta [...] Sinus Paestanus vel Possidionautes [!] Krążenie morzá przy tym to mieyſcie. Mącz 272d.
3. Okrężny sposób mówienia, kołowanie; wykręty; ambages Calag, Calep, Cn (2):

krążenie czego (1): Ambages ‒ Krązenie mowy, wikrętny [!], omilanie. Calep 59a.

Wyrażenie: » krążenie słowy« (1): Vmbſchweift Krązenie Wići. Słowy. Ambages. Calag 518b.

Synonimy: 1. wir; 2. krzywość, łomistość, zakręt; 3. omylanie, wykręty.

Cf KRĄG, KRĄŻYĆ

MB