[zaloguj się]

KROKWICA (2) sb f

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
N krokwica
I krokwicą

sg N krokwica (1).I krokwicą (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Dem. odkrokwa” ‘belka pozioma wiążąca dwie inne’; mała belka (1): Tigillus – Krokwicza, latka.Calep 1068b.
2. Poziomica, przyrząd do wyznaczania poziomu (1): Aczkolwiek téż ſą inſzé Inſtrumentá do Wagi/ iáko Krokwicą/ ſznurem/ Wirguły/ Spekuły. Strum C4.

Cf KROKIEWKA

JB