[zaloguj się]

[KSIĘSKI ai

Fleksja
sg
mNksięski
Dksięski(e)mu
pl
N subst księski(e)

sg m N księski.D księski(e)mu.pl N subst księski(e).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.: księzki.

Przymiotnik odksiądz” ‘duchowny, kapłan: tak też i tych ksiąg mieli nam dodać i użyczyć, które mają ten tytuł: Księgi księskie abo księgi pasterskie AktaSynod I 141; Jeden stopień jest uczelnicki, drugi dyjakonów, trzeci księski. AktaSynod I 153; iż my nie najdujemy a nie wiemy lepszyj sprawy i czwiczenia młodzieńców ku urzędu księskiemu AktaSynod I 154

Synonimy cf KSIĘŻY.

Cf KSIĘŻY]

MB