[zaloguj się]
KSIĘŻNY  Cn s.v. węndetarz księżny; Linde XVII w. (z Cn) s.v. wendetarz oraz w objaśnieniu s.v. księgowy.

Cf KSIĄŻNY, KSIĘGOWY