[zaloguj się]

KSIĘŻYCOWY (4) ai

kx- (2), x- (2).

o jasne.

Fleksja
sg
mNksiężycowy fNksiężycow(a)
pl
N subst księżycow(e)

sg m N księżycowy (3).f N księżycow(a) (1).[pl N subst księżycow(e).]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Przymiotnik odksiężyc:
1. Od znacz. ‘satelita ziemi, właściwy księżycowi, pochodzący od księżyca, należący do księżyca; lunaris Mącz, Cn (4) : Multivagus lunae cursus, Rozmáyity chód Xieżycowy. Mącz 236c, 199c.
Wyrażenie: »promień, łuna księżycowa(-y)« (1 : 1): FalZioł V 35v; Czemu łuna mieſiączowa richley zagnoi y zaſmrodzi mięſo bydlęce, niżli ſłonecżne promienie. (–) [...] łuna kxiężyczowa ma w ſobie moc dawania wilgoti każdey rzecży [...] á tak cżyni zaſmierdzenie. GlabGad H4.
2. [Od znacz. ‘okres czasu miesiąc’, przypadający co miesiąc:
Zestawienie: »księżycowe nadchody« = miesiączka: a{w} Sarze yvſz przeſtaly kxiezicowe nadchody [muliebria] TomZbrudzBrul Gen 18/11.]

Synonimy: 1. miesiącowy, miesięczny; 2. miesięczny.

Cf KSIĘŻYCZNY

WG