[zaloguj się]

[KSIĘŻYSZCZKI sb pl t

Fleksja

L księżyszczkach.

stp, Cn, Linde brak.

Intens. od nie notowanega u nasksiężyska”; tu peior.: utwór nieduży i bezwartościowy:

W przeciwstawieniu: »księżyszczki ... księgi«: Oto w iędnych [!] kśiężyſzczkách twoich maſz ták wielkie contrádictie [...] á kiedybym ieſzcze y inſzych Miniſtrow twoich niczgodne powieśći miał ſpiſowáć/ nápełniłbym nie iedne kśięgi. ŁaszczWiecz 116.]

MK