[zaloguj się]

KTORĘDYŻKOLWIEK (1) pron

o prawdopodobnie pochylone (tak w ktorędy itp.).

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przysłówkowyktórędywzmocniony partykułą „-żew połączeniu z partykułą uogólniającą. Wskazuje na przebieg przestrzenny drogi: przez jakie miejsce a. miejsca: Quacunque adverbium est loci, Per quamcunque partem vel per quemcunque locum ‒ Ktore diskolwiek [!]. Calep [881]b.

Cf KTORĘDYKOLWIEK

KK