[zaloguj się]

KTORY BĄDŹ (1) pron

Fleksja

G sg m którégo bądź.

stp s.v. ktory, Cn, Linde brak.

Zaimek przymiotny nieokreślony: jakikolwiek, obojętne jaki. Jako przydawka w zdaniu: wſzyſtkié ſpráwy y proceſſy [...] któréby [...] po publikáciiéy [...] liſtów náſzych Vniwerſáłowych [...] od którégo bądź ſtanu y záwołánia ludźi były czynioné/ nikczemné [...] czyniémy SarnStat 1042.

KK